(c) 2009 ImplementatiePartners Rendement uit Verandering door
inrichten, besturen en faciliteren van implementaties
trainen en coachen van uw 'veranderaars'