eerdere rollen en opdrachten
  Rollen in 2009
Global Financial Markets bij een nederlandse bank.
Als implementatiemanager verantwoordelijk voor de business-implementati
e van een nieuw handelsplatform voor valuta- en rentetransacties bij de regioteams, de lokale kantoren en hun MKB-klanten. 

Landelijk Service Centrum Financieren

Als implementatiemanager verantwoordelijk voor de business-implementatie van een nieuw platform voor opdracht initiatie- en afhandeling
binnen het centrale service centrum en de lokale kantoren.

Gastdocent
Als trainer voor het thema
'Implementeren en veranderen' in een opleidingstraject voor projectleiders.

Eerdere rollen (o.a.)
Implementatiemanager
V
erantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse implementatietrajecten.
- Werkorder-systeem tussen front- en backoffice in een lokaal kantorennet.
- Back office systeem voor verzekeringen in een landelijk service-centrum en het lokale kantorennet.
- Centralisatie van beheer van woningfinancieringen vanuit een lokaal kantorennet naar een landelijk service centrum.

Gastdocent en examinator

Voor het thema 'lokaal implementeren' in een leergang projectmanagement.

Adviseur implementatiemanagement
Betrokken bij het
Initiëren en ontwikkelen van implementatiestrategieën en de toepassing hiervan in projecten.

Consultant
Als consultant betrokken bij de ontwikkeling en (on-site) begeleiding van diverse verandertrajecten.